Statut

Jednolity tekst statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modlnicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły http://www.szkolamodlnica.neostrada.pl/ oraz pod adresem http://bip.malopolska.pl/zswmodlnicy/Article/id,34400.html
Przedszkolowo.pl logo